Algemene Voorwaarden vakantie-nu-boeken.nl

Best Animal Holidays hierna genoemd als Vakantie-nu-boeken.nl verleent u hierbij toegang tot de website www.vakantie-nu-boeken.nl en nodigt u uit het aangebodene te bekijken en eventueel via de aanbieders direct een vakantie te boeken.
Vakantie-nu-boeken.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid

Vakantie-nu-boeken.nl spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen en/of wijzigen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten van de aanbieder. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met vakantie-nu-boeken.nl.
vakantie-nu-boeken.nl zal klachten over de gebruikersinhoud onderzoeken en waar nodig actie ondernemen.. Neemt u hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de aanbieders op vakantie-nu-boeken.nl en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen op deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de aanbieders/adverteerders.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen of aangepast worden.

Scroll naar boven